Mediation

Mediation:  

Familie en vrienden zijn van een onschatbare waarde op het moment dat je je in een heftige conflictsituatie bevind met familie, een ex-partner, werkgever, buren etc. Je kunt even je verhaal doen en stoom afblazen. Maar soms kom je er zelf niet meer uit en is het verstandig om er een neutrale derde partij erbij te betrekken. Deze kan er voor zorgen dat het conflict niet hoger oploopt dan noodzakelijk is en er zo nodig er op aansturen dat er afspraken worden gemaakt waar iedereen achter kan staan. “Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelìngsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen de partijen begeleid om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen” Het hoogst haalbare is wat mij betreft dat je in goede harmonie verder kunnen als ex-partners, familie, buren etc. Maar een werkbare set afspraken waardoor conflicten in de toekomst zo min mogelijk voorkomen kunnen worden kan ook een heel mooi resultaat zijn. Het één en ander is natuurlijk afhankelijk van de inzet van beide partijen.

Ik start met een telefonische intake, waarin ik zo min mogelijk over het conflict wil weten. Maar daarin kan ik je vragen beantwoorden over mijn werkwijze. Afhankelijk van het conflict kan soms met één sessie worden volstaan, maar op het moment dat er afspraken moeten worden gemaakt tussen bijvoorbeeld ex-partners of werkgever-werknemer zijn er vaak meer sessies nodig.

Call Now Button